طرح جابر

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده

 تعداد صفحات: 24     كد محصول :8428      حجم فايل:350 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زير آمده است :

فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت موضوع تبين
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
نگرش ها
فعاليت هاي گروهي قابل اجرا
ارزشيابي پاياني
فعاليت هاي خارج از كلاس
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده,درس پژوهي,درس پژوهي درمورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي زندگي خانواده پايه چهارم ابتدايي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۵۴:۱۷ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده

 

 تعداد صفحات: 24     كد محصول :8427      حجم فايل:352 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 


فهرست مطالب در زير آمده است :

فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت موضوع تبين
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
نگرش ها
فعاليت هاي گروهي قابل اجرا
ارزشيابي پاياني
فعاليت هاي خارج از كلاس
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده

 

برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي درمورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي كلاس چهارم پايه ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي خانوتده كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي خانواده پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي معلم كلاس چهارم ابتدايي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۶:۱۷ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان

  تعداد صفحات: 24     كد محصول :8426      حجم فايل:354 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان


معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، قيمت 
فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف جزئي
اهداف رفتاري
راهبردهاي ايجاد انگيزه
نتيجه گيري
ارزشيابي پاياني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ساسانيان,درس پژوهي,درس پژوهي درمورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي ساسانيان كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي ساسانيان پايه چهارم ابتدايي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۵:۴۹ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي اشكانيان

  تعداد صفحات: 24     كد محصول :8427      حجم فايل:352 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي خانواده

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي زندگي خانواده - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 


فهرست مطالب در زير آمده است :

فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت موضوع تبين
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
نگرش ها
فعاليت هاي گروهي قابل اجرا
ارزشيابي پاياني
فعاليت هاي خارج از كلاس
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

 

لينك دنلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي اشكانيان

 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي اشكانيان


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي اشكانيان,درس پژوهي,درس پژوهي در مورد,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي درباره,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي اشكانيان پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي اشكانيان كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهلرم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهلرم ابتدايي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۸:۱۵ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم جهت هاي جغرافيايي

 

تعداد صفحات: 25     كد محصول :8420      حجم فايل:354 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم جهت هاي جغرافيايي


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم جهت هاي جغرافيايي

 


معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي جهت هاي جغرافيايي - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي:
اهداف جزئي
اهداف رفتاري
ارزشيابي ورودي
وسايل مورد نياز
ايجاد انگيزه
ارزشيابي پاياني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم جهت هاي جغرافيايي

 

برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي جهت هاي جغرافيايي,درس پژوهي,درس پژوهي در مورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي عليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي عليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي درباره تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,,اقدام پژوهي درس جغرافيا متوسطه,اقدام پژوهي درس جغرافيا دبيرستان,اقدام پژوهي درس جغرافيا,اقدام پژوهي درس جغرافيا راهنمايي,اقدام پژوهي درس جغرافي,نمونه اقدام پژوهي درس جغرافيا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۰:۵۶ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم آشنايي با ناهمواريهاي ايران

تعداد صفحات: 25     كد محصول :8421      حجم فايل:370 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم آشنايي با ناهمواريهاي ايران


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم آشنايي با ناهمواريهاي ايران

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ناهمواريهاي ايران - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 


فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
ارزشيابي ورودي
وسايل مورد نياز
ايجاد انگيزه
ارائه ي درس
ارزشيابي پاياني
ارائه تكليف تمريني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم آشنايي با ناهمواريهاي ايران


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي آشنايي با ناهمواريهاي ايران,درس پژوهي,درس پژوهي در مورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي در رابطه با تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,,درس پژوهي اجتماعي چهارم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۱:۱۱ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ناهمواريهاي ايران

 تعداد صفحات: 24     كد محصول :8422      حجم فايل:351 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ناهمواريهاي ايران


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ناهمواريهاي ايران

در اين فايل گزارش درس پژوهي كلاس چهارم ناهمواريهاي ايران به صورت كامل و آماده بهترين نمونه در اينترنت تمامي نكات مربوط به درس پژوهي و بخشنامه آن رعايت شده است و به صورت كامل در اختيار شما معلم ابتدايي قرار مي دهيم.

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ناهمواريهاي ايران - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 


فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
ارزشيابي ورودي
وسايل مورد نياز
ايجاد انگيزه
ارائه ي درس
ارزشيابي پاياني
ارائه تكليف تمريني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ناهمواريهاي ايران


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي ناهمواريهاي ايران,درس پژوهي,درس پژوهي درمورد,درس پژوهي در باره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي با درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي با درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي با درس تعليمات اجتماعي ناهمواريهاي ايران كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي با درس تعليمات اجتماعي ناهمواريهاي ايران پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي با درس تعليمات اجتماعي ناهمواريهاي ايران كلاس چهارم ابتدايي,,درس پژوهي اجتماعي چهارم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۵:۴۹ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي با آب و هوا

    تعداد صفحات: 25     كد محصول :8423      حجم فايل:351,5 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي با آب و هوا


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي با آب و هوا

درس پژوهي مطالعات اجتماعي كلاس چهارم نواحي آب و هوايي ايران كدامند به صورت كامل و آماده با فصل بندي دقيق و تكميل و بسيار دقيق و در ۲۳ صفحه فايل قابل ويرايش ورد .

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي آشنايي با آب و هوا - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 


فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف جزئي
اهداف رفتاري
ارزشيابي ورودي
وسايل مورد نياز
ايجاد انگيزه
ارائه تدريس
جمع بندي مطالب
ارزشيابي پاياني
تكليف تمريني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله

 

 

لينك دنلود:

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي با آب و هوا


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي آشنايي با آب و هوا,درس پژوهي,درس پژوهي در مورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي آشنايي با آب و هوا پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي آشنايي با آب و هوا كلاس چهارم ابتدايي,,درس پژوهي اجتماعي چهارم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۱:۱۶ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي هخامنشيان

 تعداد صفحات: 24     كد محصول :8424      حجم فايل:350,5 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي هخامنشيان


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي هخامنشيان


معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي هخامنشيان - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف رفتاري
نگرش ها
فعاليت هاي گروهي قابل اجرا
ارزشيابي پاياني
فعاليت هاي خارج از كلاس
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

 

لينك دانلود:

درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي هخامنشيان


برچسب: ,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي درس تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,,درس پژوهي اجتماعي چهارم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۶:۳۳ توسط:علي موضوع:

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي دانش آموزان با نقشه

تعداد صفحات: 25     كد محصول :8419      حجم فايل:354,5 KB      نوع فايل :ms-word 
 


 

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي دانش آموزان با نقشه


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي دانش آموزان با نقشه

معرفي :
درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي آشنايي دانش آموزان با نقشه - بصورت ورد و قابل ويرايش - تعداد صفحات بيست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زير آمده است :
فهرست
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تبين ضرورت و اهميت موضوع
يك دوره درس پژوهي
برنامه ريزي درس پژوهشي
اهداف كلي
هدف درس پژوهي
حيطه عاطفي
نحوه تقسيم كار
ويژگي هاي طرح درس ( سناريو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
ارزشيابي تدريس
طرح درس
هدف كلي
اهداف جزئي
اهداف رفتاري
ارزشيابي ورودي
وسايل مورد نياز
ايجاد انگيزه
ارائه درس
ارزشيابي پاياني
ارائه تكليف تمريني
تدريس اول
تعيين امكانات مورد نياز
ارزشيابي تدريس
محاسن تدريس
معايب تدريس
چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
ارايه گزارش پاياني
راهبرد هاي ياد دهي – يادگيري
راهبرد فعاليت محور
ابزار و امكانات مورد نياز گروه
چالش هاي فرا روي گروه
روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي
نتايج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

 

لينك دانلود:

درس پژوهي اجتماعي چهارم آشنايي دانش آموزان با نقشه


برچسب: درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي آشنايي دانش آموزان با نقشه,درس پژوهي,درس پژوهي درمورد,درس پژوهي درباره,درس پژوهي راجع به,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي مقطع چهارم ابتدايي,درس پژوهي معلم كلاس چهارم ابتدايي,درس پژوهي آموزگار پايه چهارم ابتدايي,دانلود درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي,نمونه درس پژوهي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت,درس پژوهي كلاس چهارم ابتدايي بصورت ورد,درس پژوهي تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي,درس پژوهي در رابطه با درس تعليمات اجتماعي چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي,درس پژوهي تعليمات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي,,درس پژوهي اجتماعي چهارم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۵:۴۹ توسط:علي موضوع: